FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Malomyseľnosť


malomyseľnosť

- nematie odvahy, skleslosť, skľúčenosť, zúfalosť, pesimistickosť; morálna kvalita charakterizujúca slabosť vôle osobnosti; prejavuje sa v neschopnosti človeka obhájiť a do života uviesť morálne princípy, v ktoré verí, v obave o svoje osobné záujmy, zo strachu z nepriaznivych následkov, zo strachu pred tažkosťami alebo z nedôvery vo vlastné sily.