FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Majster


majster

- 1. vyučený remeselník majúci úradné oprávnenie viesť samostatnú dielňu alebo živnosť; vedúci dielne, odborný vedúci robotník 2. titul remeselníka po prijatí do cechu 3. vynikajúci umelec 4. odborník 5. mužstvo alebo jednoltivec na prvom mieste 7. učiteľ