FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Magma


magma

- žeravá kremičitanová tavenina, ktorá sa dostáva vplyvom tlakových účinkov k povrchu zemskému. Postupne chladne a tuhne. Najskôr vznikajú niektoré rudné minerály (platina, magnetit, niektoré sirniky), potom tmavé minerály (amfiboly, pyroxény, olivín) a napokon svetlé minerály ( kremeň, živce, sľudy). Z tmavých minerálov vznikajú tzv. bázické horniny, zo svetlych kyslé horniny

Ak sa magma v podobe lávy dostane až na povrch zeme, vznikajú sopečné horniny ( L1097;47).

--------
magma>