FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Machorasty


machorasty (Bryophyta)

- oddelenie výtrusných rastlín, autotrofné, mnohobunkové a najvyššie organizované stielkaté rastliny. Spoločným znakom machorastov je antitetická rodozmena; prevažnú časť vegetativneho života sú v gametofyte.

Tvar majú lupeňovitý alebo diferencovaný na pabyľku a palístky.

Machorasty sú väčšinou suchozemské, majú celulóžovú bunkovú stenu.

Delia sa na triedy: pečeňovky, rožteky a machy.

Machorastov je známych asi 24 000 druhov ( L715;415).