FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Lyrika slovenská


lyrika slovenská

- súčasť slovenskej poézie; v slovenskej ľudovej poézii najfrekventovanejší literárny druh, prevláda v každom literárnom období. V epoche baroka ju reprezentovala duchovná pieseň a mravoučná báseň (J. Silván, H. Gavlovič), klasicizmus preberal zánrové formy klasickej poézie, ako selanka, óda, elégia a neskoršie sonet (J. Palkovič, B. Tablic, J. Hollý, J. Kollár).