FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Lyotard, j.-f.


Lyotard, Jean-Francois (10. 8. 1924 Versailles - ) Kód: 101

- francúzsky filozof, hlavný predstaviteľ filozofického postmodernizmu alebo postmodernej filozofie. Pod titulom "postmoderna" formuluje ako základný problém súčasnosti neriešiteľnosť sporu heterogénnych typov diskurzov, spôsobov vedenia a životných foriem, a snaží sa v "relektúre" moderných filozofov ako Kant a Wittgenstein vyvinúť filozofiu, ktorá by dokázala čeliť onej rozopre ( L154;447).

Podľa Lyotarda je postmoderná situácia daná zlyhaním moderného projektu emancipácie ľudstva, pričom predpoklady adekvátnej reakcie na túto situáciu tkvejú v avantgardách. Lyotard podáva vehementnú obhajobu prdvojnových avantgárd ( L787;6).

-----------------
Lyotard, J.-F.>