FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Lykeion


Lykeion

- filozofické a vedecké učilište založené Aristotelom okolo r. 335 pr. n. l. v posvätnom okrese Apollóna Lykeia v Aténach. Podľa stromoradia alebo stľporadia (PERIPATHOS) v Lykeione, kde sa Aristotelovi žiaci a nasledovatelia pri diskusiách prechádzali, dostali názov peripatetici.