FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Lužickí srbi


Lužickí Srbi

- slovanská národnosť v Nemecku v povodí horného toku Sprévy (časť územia starej Hornej a Dolnej Lužice. Lužických Srbov je spolu asi 100 000.

Lužickí Srbi sú potomkovia Polabských Slovanov, ktorí sa ubránili germanizácii. Dnes sú dvojjazyční (lužíčtina a nemčina), casť hovorí len po nemecky.