FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Lullus, r.


Lullus, Raimundus (1232-1316)

- katalánsky básnik, mystik a filozof, pôsobil ako misionár medzi mohamedánmi. Vo svojej "Ars magna" (tzv. Lullovskom umení) sa pokúsil reprezentovať najvyššie vecné a metodické pojmy pomocou umelých symbolov (písmen, figúr a pod.) a veril, že tým sa mu podarí z nich odvodiť všetky ostatné pravdy a názorne reprezentovať ich súvislosti. Činnosť Lullovho "stroja pravdy" spočívala v mechanickom otáčaní koncentrickych kruhov. Na každom kruhu bolo napísaných 9 všeobecnych pojmov, vyjadrených výrazmi "nebo", "boh", "človek", "cnosť", "prvada" atď., ktoré podla Lullovho názoru zahrnovali celú oblasť poznania. Pri otáčaní kruhov vychádzali rozličné kombinácie týchto pojmov, ktoré Lullus pokladal za nové pravdy. Takýmto spôsobom chcel dokázať všetky pravdy kresťanstva. Na túto ideu nadviazal Leibniz v projekte svojej Univerzálnej charakteristiky: Lullov pokus vytvoriť logický stroj obsahuje racionálnu myšlienku formalizácie logickych
operácií, čímsa zaradil do dejín vzniku matematickej logiky

Lullus študoval a prednášal v Paríži. Bol predstaviteľom stredovekého realizmu, ktorý uňho prechádzal do panlogizmu.

Lullus dokazoval možnosť úplného splynutia filozofie s teológiou ( L52; 383, L53;279).