FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Luby, š. - zoznam diel


Luby, Š. - zoznam diel

Liptovský a turčiansky register z roku 1391, 1932

Le probleme des changements monétaires en matiere d'obligation, 1937

Obyčajové právo a súdna prax, 1939

Peňažné pohľadávky, 1939

Slovenské všeobecné právo súkromné I, 1941

Rodina a jej právne základy, 1942

Dejiny súkromného práva na Slovensku, 1946

Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve, 1958

Autorské právo, 1962

Vlastníctvo bytov, 1971

Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú rozhodnutím alebo úradným postupom, 1971

Vynálezcovské právo /rkp.