FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Lotze, r. h.


Lotze, Rudolf Hermann (21. 5. 1817 Bautzen - 1. 7. 1881 Berlin)

- nemecký filozof, v ktorého filozofii sa spája exaktná prírodoveda, medicína a idealizmus nadväzujúci na Leibnizovu filozofiu: empiricky daná príroda je špecifickým prejavom ideálneho sveta, o formách a zákonoch ktorého možno usudzovať ananlogicky podľa foriem a zákonov subjektívnych duchovných procesov. Mechanické, príčinné zákony súcna treba chápať ako symbolický výraz toho, čo má byť, úcelového a pod. Lotze zaviedol pojem hodnoty ako toho, čo má význam, platnosť iba pre subjekt, pričom však hodnota nie je produktom ľubovôle subjektu: hodnota je objektívna ako všeobecne platná forma chcenia a správania sa.

---------------
Lotze, R. H.>