FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Lorenzen, p. - život


Lorenzen, P. - život

* 24. 3. 1915

...
- štúdium matematiky, fyziky, chémie a filozofie v Kieli, Berlíne a G"pojem.php?obl=Ttingen "

1938
- promócia v matematike

1946
- habilitácia v Bonne pre matematiku, špecializácia: algebra, základy matematiky

1956
- riadna profesúra pre filozofiu v Kieli

1962
- profesorom v Erlangen: špecializácia: logika, etika, teória prírodných a kultúrnych vied (Natur-und Kulturwissenschaften)