FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Login


login

- prihlásenie; proces identifikácie používateľa vzhľadom na počítač, ktorý je pripojený komunikačnou linkou ( L601;232).