FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Logika výroková - významové útvary


logika výroková - významové útvary

výrok (logika výroková)
výrok jednoduchý (logika výroková)
výrok zložený (logika výroková)