FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Logika (stoicizmus)


logika ( stoicizmus)

- náuka o jazyku, ktorá zahrnuje etymológiu (učenie o vzniku slov) a učenie o význame slov, vymedzujúce základné vz»ahy medzi jazykovým výrazom, jeho významom a označovanou vecou ( L623;33).