FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Logika modálna


logika modálna

- časť matematickej logiky, ktorá skúma výroky majúce také pravdivostné hodnoty, ako "možnosť", "nemožnosť', "nevyhnutnosť" a pod.

V modálnej logike sa na úrovni výrokovej logiky používajú všetky výrokové spojky výrokového kalkulu
ł klávesy:
ĂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ^ - spojka "a" (konjunkcia), ł
v - spojka "alebo" (disjunkcia), ł
-> - spojka "ak ... tak" (implikácia), ł
ż - negácia ("Nie je pravda, že ..."), ł (ż = Alt-191) đ - ekvivalencia ("Vtedy a len vtedy, keď ...") ł (đ = Alt-240)
ł
a k nim sa pripájajú modálne operátory ł
ł
- "Je nevyhnutné, že ...", ł ( = Alt-254) - "Je možné, že ...". ł ( = Ctrl-p-g)

Výroky s modálnymi operátormi čítame napr.: P - "Je nevyhnutné, že P", P - "Je možné, že P", ż P - "P nie je možné" atď.