FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Logika kombinatorická


logika kombinatorická

- jeden zo smerov matematickej logiky,zaoberajúci sa ananlýzou pojmov, ktoré sa v rámci klasickej matematickej logiky prijímajú bez ďalšieho skúmania. Patrí k nim pojem premennej, funkcie, pravidla substitúcie atď.

V klasickej matematickej logike sa používajú dva druhy pravidiel. Prvé sa formujú jednoducho a používajú sa bez akýchkoľvek ohraničení. Také je napríklad pravidlo modus ponens.