FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Logika induktívna


logika induktívna

- v tradičnej logike disciplína, ktorá skúma logické procesy usudzovania od jednotlivého k všeobecnému. Predstavitelia tradičného induktivizmu, napr. Mill, pokladali za úlohu induktívnej logiky analýzu procesov vyvodzovania všeobecného teoretického poznania z jednotlivého, empirického.

V dejinách logiky sa vyskytuje aj iná koncepcia predmetu induktivnej logiky, ktorá obmedzovala jej úlohu na analýzu logických kritérií overovania vedeckých tvrdení v rámci hypoteticko-deduktivnej metódy, ktorú sformuloval v 19. stor. anglický logik W. Whewell a v súčasnej logike vedy sa značne rozšírila.