FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Logika fregeho, g.-ei


logika Fregeho, G.-EI

EI1
"...Frege prvý rozvinul logiku, v ktorej by sa táto teória (sc. aritmetika) dala posúdiť a dokázať." ( L72;268)
EI2
"V práci Zápis v pojmoch (1879) ako prvý axiomaticky vybudoval výrokovú a predikátovú logiku a položil základy teórie matematického dôkazu." ( L53;154)