FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Logika existencie (scruton, r.)-e


logika existencie ( Scruton, R.)-E

E1.
L. e. sa dnes volá logikou kvantifikácie; touto oblasťou logiky sa inšpiroval Frege. ( L72;269) "Kant oponoval ontologickému dóvodu, že existencia nie je predikát (či vlastnosť), nepodarilo sa mu však rozviesť logiku, ktorá by tomuto faktu zodpovedala." ( L72;269)

E2.
" Nezávisle od teórie vieme, že jestvuje koherentná logika, ktorou ovládame termíny ako 'existuje'. Vieme, že zo súdu 'existuje niečo, čo nie je červené', vyplýva nepravdivé zovšeobecnenie 'všetko je červené'. Tradičná aristotelovská logika nevedela, akým spôsobom predstaviť tento vzťah.