FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Logika existencie (frege, g.) (scruton, r.)-ei


logika existencie ( Frege, G.) ( Scruton, R.)-EI

EI1.
L. e. sa dnes volá logikou kvantifikácie; touto oblasťou logiky sa inšpiroval Frege. ( L72;269) "Kant oponoval ontologickému dóvodu, že existencia nie je predikát (či vlastnosť), nepodarilo sa mu však rozviesť logiku, ktorá by tomuto faktu zodpovedala." ( L72;269)

EI2.
" Nezávisle od teórie vieme, že jestvuje koherentná logika, ktorou ovládame termíny ako 'existuje'. Vieme, že zo súdu 'existuje niečo, čo nie je červené', vyplýva nepravdivé zovšeobecnenie 'všetko je červené'. Tradičná aristotelovská logika nevedela, akým spôsobom predstaviť tento vzťah. Frege tvrdil, že vyjadriť sa môže iba vtedy, keď dosiehneme, že výrazy 'existuje' a 'všetko' dostanú osobitný logický charakter. Neoznačujú vlastnosti predmetov, ale akoby druhorádové vlastnosti vlastností. Povedať, že existuje červená vec, znamená povedať, že červenosť ako taká je. A povedať, že ani jedna vec nie je červená,, znamená povedať, že červenosť ako taká nie je.( L72;270)