FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Logika dvojhodnotová


logika dvojhodnotová

- časť logiky, v ktorej sa výrokom a výrokovým formám priraďujú len dve pravdivostné hodnoty, a síce pravda a nepravda. Dvojhodnotová logika je najdôležitejšia časť logiky z hľadiska praktického a filozofického.