FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Logika dialektická


logika dialektická

- výskum vývinu a zmien formálnej stránky poznávacích procesov v spojení s ich obsahovou stránkou. Pestuje sa v hegelovstve a marxizme.