FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Logika deontická


logika deontická = logika normatívných viet = logika noriem

- je neklasická logika, ktorá skúma logické štruktúry preskriptívneho (predpisujúceho) jazyka, t. j. jazyka normativneho konania alebo konania realizujúceho normu. Deontickú logiku niekedy považujú sa čast modálnej logiky: študuje vlastnosti takých funktorov, ako "je povinný", "je dovolené", "je zakázané" a pod.

Deontická logika skúma logické štruktury normativnych viet (príkazov, zákazov) a formálne podmienky vyplývania pri etickej argumentácii ( L55;173).