FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Logika aristotelova-e


logika Aristotelova-E

E1.
"Kµúčom k pochopeniu Aristotelovej logiky je jeho sústava ((21-22)) kategórií, rozvinutá najmä v jeho 'Metafyzike', 'Fyzike' a v práci 'O duąi'. Dominantnú úlohu v nej má kategória 'podstaty' (veci), kvality a vz»ahu podobnosti (by» obsiahnutý v). Na tomto základe sa rozvíjalo Aristotelovo chápanie metód vedeckého poznania (rudimentárna indukcia a dedukcia), ako aj subjektovo-predikátova logika (jeho sylogizmus ako teória odvodzovania a dôkazu). Aristotelova subjektovo-predikátová logika je vlastne len fomrálnologickým usústavnením aristotelovského kvalitativizmu." ( L65;21-22)