FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Logika (aristoteles)-i


logika (Aristoteles)-I

I1.
"Aristoteles chápal logiku (analytikon) ako nástroj (organon) každej vedy; logika bola pre neho vedou o 'čistom rozume', ktorý 'uchopí myslené a myslí' (Met., XII, 7 [cit. podľa L25])." ( L65;21)
I2.
"Aristoteles ešte nestotožňoval logiku s jej špeciálnovedným, formálnologickým aspektom." ( L65;22)