FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Logika (aristoteles)


logika ( Aristoteles)

- nástroj (organon) vedeckého poznania (29) ( L434;160). Logika sama nie je veda, leľ nástroj rozvíjania ostatných vied. Vzhµadom na oblas» vedenia teda zaujíma osobitné postavenie ( L623;27). Logika je umenie a nástroj správneho pestovania filozofie (29). Logika sa zaoberá formálnou stránkou pojmov, súdov, spôsobov usudzovania a druhov dokazovania. Logika je metodológia ( L23;102).

-----------------------
logika (Aristoteles)>