FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Logika a veda


logika a veda

- každá veda predpokladá logiku: vedecký systém musí byť logicky vybudovaný a bádanie sa musí realizovať v zmysle logiky, a síce dvojakým spôsobom:

Ü Vedecké skúmanie je väčšinou poznanie nepriame, teda usudzovanie. Správnosť usudzovania však je predmetom logiky.

Ü Bádateľ musí postupovať "metodicky", pričom všeobecné metodické princípy sú predmetom logiky.

(Cf. L55;174.)