FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Logicizmus leibnizov, g. w.-e


logicizmus Leibnizov, G. W.-E

E1
"logicizmus - jeden z hlavných smerov zdôvodňovania matematiky, ktorý sa usiluje zredukovať celú matematiku na logiku. Hoci túto ideu vyslovil už Leibniz, realizovať sa ju pokúsil až koncom minulého stor. Frege."( L53;270)