FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Logicizmus fregeho, g.-e


logicizmus Fregeho, G.-E

E1.
"Logicizmus - jeden z hlavných smerov zdôvodňovania matematiky, ktorý sa usiluje zredukovať celú matematiku na logiku. Hoci túto ideu vyslovil už Leibniz, realizovať sa ju pokúsil až koncom minulého stor. Frege. Frege si vytýčil úlohu 1. definovať východiskové matematické pojmy iba po-((270-271)) mocou logických termínov; 2. pri dôkaze princípov matematiky vychádzať len z logických princípov a používať len logické dôkazy." ( L53;270-271)