FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Logicizmus (černík, v.)-e


logicizmus ( Černík, V.)-E

E1
Psychologizmus i logicizmus "sa pohybujú v zajatí jednej a tej istej antinómie: tam, kde skúmajú myslenie ako činnosť, chápu ho len ako predmet psychológie a tam, kde skúmajú výsledok myšlienkovej činnosti, chápu ho len ako predmet formálnej logiky." ( L65;17)