FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Literatúra latinská humanistická


literatúra latinská humanistická

- vznikla na talianskych univerzitách, pestovala sa v 14. stor.-1. pol. 17. stor. Nadviazala na antické i stredoveké literárne vzory, pod heslom návratu k prameňom (ad fontes) šírila poznanie antickej vzdelanosti ( Erazmus Rotterdamský, M. Ficino, Janus Pannonius F. Melanchton, T. More, V. Valla), menej beleetristické žánre (Marzio Galeotto, Pius II.) ( L715;385).