FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Literárnosť


literárnosť

- vlastnosti, ktoré odlišujú literárne diela od inych prehovorov; špecifika existencie literárneho faktu spočívajúca v akceptovanosti a potvrdenosti istého faktu ako literárneho. Existencia literárnych faktov vôbec nie je teda čímsi stálym, raz navždy zafixovaným, ale je javom časovo premenlivým: čo v istom historickom čase funguje ako literárny fakt, v inom časovom určení ním prestáva byť, a naopak ( L408;9 L448;9-10).