FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Listina


listina

- úradne vyhotovený alebo overený písomný záznam, písomnosť; svedectvo o existujúcom či trvajúcom právnom stave alebo právnej skutočnosti napisané podľa určitých predpísaných foriem a opatrené overujúcim podpisom, pečaťou alebo pečiatkou ( L208;50 L715;397-398).

----------
listina>