FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

List (gray, j.)


list ( Gray, J.)

- umožňuje načúvať svojim vlastným pocitom bez toho, že by sme sa museli starať o to, aby sme sa svojho partnera nedotkli. Tým, že slobodne vyjadríme vlastné pocity, budeme automaticky sústredenejší a láskyplnejší. Keď muži píšu listy, bývajú ohľaduplní, chápaví a zdvorilí; keď ženy píšu listy, bývajú dôverčivejšie priaznivejšie naklonené a vďačnejšie.

Vyslovenie negatívnych pocitov v liste je znamenitý spôsob ako si uvedomiť, ako neláskyplne môžu naše slová znieť, a upraviť podľa toho svoj prístup. Navyše v liste sa intenzita nepriaznivých citov znižuje a zbýva priestor na vyjadrenie citov pozitívnych. Tým sa viac sústredíme, môžeme sa prihovárať partnerovi láskyplnejšie - a teda menej vyčítavo a káravo. V dôsledku toho značne vzrastie naša šanca, že nás partner vypočuje a pochopí.

Keď napíšeme list, spravidla už necítime potrebu hovoriť. Namiesto toho môžeme pocítiť potrebu svojmu partnerovi nejako prejaviť svoju lásku. Nech už ide o to, aby sme listom vyjadrili svoje pocity, alebo píšeme preto, aby sa nám uľavilo, vždy je písanie listov dôležitý nástroj ( L1030;147).