FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Lingvistika textová


lingvistika textová

- je ligvistický výskum jazyka z hµadiska jazykového systému; text opisuje analogicky podµa vety a vysvetµuje ho v podstate na základe syntaktických a sémantických podmienok koherencie ako sled viet; tradičná gramatika sa tu roząiruje na gramatiku textu ( L114;147).