FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Lifšic, m. a.


Lifšic, Michail Alexandrovič (1905 - 1983)

- ruský estetik, filozof a historik, teoretik umenia a teoretik kultúry; predstaviteľ marxistickej estetiky. V 30. rokoch polemizoval so sociologistickými smermi v literárnej vede. Usporiadal antologie zhrnujúce názory Marxa, Engelsa a Lenina na umenie.