FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Liberalizmus


liberalizmus (z lat. liberalis = týkajúci sa slobody)

- súhrn slobodomyseľných názorov, snáh zbaviť sa tradícií, zvyklostí, dogiem a pod. a postaviť sa na vlastné nohy. Mocné podnety dostal od osvietenstva (zameranie proti scholastike), od reformácie (zameranie proti katolicizmu), od pietizmu (zameranie proti luteránstvu).

Ako politický smer stojí liberalizmus proti konzervatizmu a reakcii; ako ekonomické učenie sa zasadzuje za slobodnú súťaž ( liberalistická hospodárska politika), svetonázorovo zastáva kozmopolitizmus, toleranciu a humanitu; v oblasti náboženstva vystupuje proti ortodoxii.

Z filozofického pohľadu je liberalizmus blízky individualizmu: zdôrazňuje hodnotu osobnosti v protiklade k hodnotám pospolitosti. Nositeľom liberalizmu, ktorý je dnes poväčšinou ideologickokriticky reflektovaný, je meštianstvo ( L154;431).