FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Lexikón


lexikón

- väčší slovník, obyčajne náučný; slovná zásoba jazyka, lexika.