FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Lex posterior derogat legi priori


lex posterior derogat legi priori (lat.)

- neskorší zákon ruší prvší zákon.