FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Les


les

- prirodzená alebo umelá rastlinná formácia s preavhou stromov. Prirodzený les sa nazýva prales, striedanie stromov s krovinami a odlesnenými časťami parkový les. Podľa prevládajúcich drevín sú lesy listnaté, ihličnaté alebo zmiešané, podľa klimatických podmienok tropické, subtropické, mierného pásma a subartktické; v pohoriach je zloženie lesa podmienené vyškovou stupňovitosťou ( L715;390).

------
les>