FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Lemma


lemma (gr. lemma = predpoklad)

- pomocný predpoklad, používaný pri dôkaze teorém; hypoteticko-disjunktívny úsudok (lammatický sylogizmus). Podľa počtu dôsledkov vo väčšej premise (rovnako členov disjunkcie v menšej premise) lemma vystupuje ako dilema (dvojčlenná lemma), trilemma (trojčlenná), polylemma (mnohočlenná).