FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Leibniz, g. w. - významové útvary


Leibniz, G. W. - významové útvary

boh (13)

cnosť (13)

duša (13)

energia (13)

idea vrodená (13)

milovaie (13)
monáda (13)
monáda jasná (13)
monáda hmlistá (13)
monáda temná (13)

ontogenéza (13)

percepcia (13)
poznanie (13)
pravda aritmetická (13)-EI
pravda faktu (13)
pravda rozumu (13)

svet možný (13)

teleso (13)

vedomie (13)
výrok (13)-EI
výrok existenčný (13)-EI

zlo (13)
zlo fyzické (13)
zlo metafyzické (13)
zlo morálne (13)