FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Legitimita (husserl, e.)-e


legitimita ( Husserl, E.)-E

E1.
"Bezprostredné 'videnie'nielen iba zmyslovozakúąajúce videnie, ale videnie vôbec ako originárne dávajúce vedomie akéhokoµvek druhu je posledným zdrojom legitimity vąetkých racionálnych tvrdení. Tieto tvrdenia majú legitimujúcu funkciu len preto a len potiaµ, pokiaµ sú originárne dávajúce." ( L254;par.19; s.36)