FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Lavice chórové


lavice chorové

- bývajú rozostavené po obidvoch stranách chóru, zväčša v dvoch nerovnako vysokých radoch, aby na nich mohli sedieť a kľačať duchovní v kláštorných, biskupských a v nadačných kostoloch (počnúc 13. stor.). Bohato vyrezávané. Jednoltivé sedadlá sa nazývajú stally, sú navzájom oddelené bočným operadlom ( accoudoir). Zadná stena sa nazýva dorsalle.