FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Láska (wieck, w.)


láska ( Wieck, W.)

- schopnos» vníma» nové a cudzie veci na pozadí toho, čo dôverne poznám, a pripusti» ich ( L1031;100).