FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Láska (fromm, e.)


láska ( Fromm, E.)

- akt milovania, produktívna činnosť, ktorá zahrnuje staranie sa o niekoho alebo o niečo, poznávanie, reagovanie, potvrdzovanie, radovanie sa: a to či už ide o človeka, strom, obraz, myšlienku. Znamená to prebúdzať k životu, obohacovať ho. Je to proces sebaobnovovania a sebaprehlbovania ( L422;42).