FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Láska - druhy/príklady


láska - druhy/príklady

agapé
amor fati
amor intellectualis Dei

caritas

eros

láska bratská
láska dobrotivá
láska k bohu
láska k múdrosti
láska k vlasti
láska majetnícka
láska materská
láska panovačná
láska pohlavná
láska súrodenecká
láska zmyselná
láska žiadostivá

patriotizmus