FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Lan


LAN

- local area network - lokálna počítačová sieť, t. j. sieť, ktorej uzlové počítače sú spojené na krátke vzdialenosti do 2,5 km použitím súkromných vedení.

------
LAN>