FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Lambda-operátor


lambda-operátor = abstraktor = operátor abstrakcie

- tvorí z výrokovej funkcie (alebo z jej jazykovej formy) meno triedy. Sám je vytvorený z písmena lambda ( /, ), za ktorým nasleduje individuová premenná:

(/,x) F(x)

čo čítame: "tie x, ktoré majú vlastnosť F" alebo "všetky tie x, pre ktoré platí F (x)" a čo označuje triedu indivíduí, ktoré vyhovujú vlastnosti F.

Operátor lambda môže viazať i viac premenných, napr. výraz

lambda xy(x < y)

je menom relácie "menší než" na príslušnom univerze, t. j. množiny usporiadaných dvojíc čísiel, kde prvé je menšie než druhé ( L645;295 L1281;14).